• cityreality.sk

    cityreality.sk

    cityreality.sk
1
Vyhľadávanie
V ponuke je 23 nehnuteľností.

City Reality, s.r.o.

Sídlo: Ulica na Kamenici 3018/7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika

IČO: 52075516, DIČ: 2120893951,zapísaná v obchodnom registri Okresného Súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl. č. 37485/R

Bankové spojenie : Slovenská Sporiteľňa, a.s., číslo účtu IBAN: SK43 0900 0000 0051 5292 0335

 

email: info-ZVNC-cityreality.sk

tel: 0917 461 242

Facebook : www.facebook.com/cityrealityprievidza

 

POBOČKA PRIEVIDZA

Pribinovo Námestie 28

971 01 Prievidza

POBOČKA HANDLOVÁ

Nám. baníkov 24

972 51 Handlová